Webináre - IT kurzy online

IT Webináre predstavujú možnosť absolvovania vybraných kurzov v pohodlí vášho domova - online. S inštruktorom a ostatnými účastníkmi online kurzu budete môcť diskutovať prostredníctvom vášho počítača (mikrofónu a slúchadiel, či reproduktorov). Počas výkladu a praktických ukážok uvidíte naživo lektorovu prácu na jeho počítači, tak ako ju vidí na svojom monitore on. Do vyučovania budete môcť aktívne zasahovať otázkami, tak ako keby ste sedeli priamo v našej učebni. Navyše, po absolvovaní online kurzu získate videozáznam webinára, a teda sa k nemu budete môcť kedykoľvek vrátiť!

  • ušetríte čas a prostriedky na cestovanie
  • počas školenia sa môžete zapájať do diskusie
  • prácu lektora vidíte naživo na svojej obrazovke
  • získate videozáznam školenia
  • kurz môžete absolvovať i v teplákoch
  • nezávisle od toho kde sa práve nachádzate
  • vhodné aj pre zdravotne ťažko postihnutých
  • vhodné aj pre mamičky na materskej

 Zvýhodnená cena oproti kurzom v akadémii

MS Excel I. - začiatočník

MS Excel I. - začiatočník

V tomto kurze Vás oboznámime s prostredím MS Excel a predstavíme vám základnú funkcionalitu tohto nástroja - vytváranie a správu...

29.00 €(8 hodín)
online
MS Excel II. - pokročilý

MS Excel II. - pokročilý

Oboznámime vás s pokročilou prácou s hárkami a vzorcami, naučíte sa efektívne pracovať s dokumentami, ktoré obsahujú veľké množstvo...

39.00 €(8 hodín)
online
MS Execel III. - expert

MS Execel III. - expert

Práca so zložitými vzorcami a funkciami pre prácu s textom, dátumami a číslami, či finančné funkcie vám po tomto kurze už nebudú robiť...

49.00 €(8 hodín)
online
X(HTML), CSS I. - začiatočník

X(HTML), CSS I. - začiatočník

Tento kurz vás oboznámi so základnými prostriedkami pre tvorbu webových stránok: značkovacím jazykom HTML a štýlovacím jazykom CSS....

39.00 €(8 hodín)
online
X(HTML), CSS II. - pokročilý

X(HTML), CSS II. - pokročilý

V tomto kurze si osvojíte pokročilejšie techniky pri tvorbe webových stránok v XHTML a CSS. Účastníkom kurzu budú predvedené konkrétne...

39.00 €(8 hodín)
online
HTML5 a CSS3

HTML5 a CSS3

Zoznámte sa s najnovšími štandardmi pre vývoj moderných webových stránok - HTML5 a CSS3. Naučíte sa, ako nám HTML5 môže pomôcť...

59.00 €(8 hodín)
online
JavaScript I. - začiatočník

JavaScript I. - začiatočník

Tento kurz vás naučí vkladať do statických HTML stránok dynamický obsah využitím skriptovacieho jazyka JavaScript. Poskytne vám...

39.00 €(8 hodín)
online
JavaScript II. - pokročilý

JavaScript II. - pokročilý

Tento kurz vás naučí používať pokročilejšie techniky JavaScript-u: podrobne vás oboznámi s DOM modelom a využitím užitočných JS...

49.00 €(8 hodín)
online
JQuery + AJAX

JQuery + AJAX

Po absolvovaní tohto kurzu vám už kódovanie zložitých dynamických efektov v JavaScripte nebude robiť žiadny problém. Využitím knižnice...

49.00 €(8 hodín)
online
PHP I. - začiatočník

PHP I. - začiatočník

Naučte sa základy najrozšírenejšieho skriptovacieho jazyka pre tvorbu webových stránok - PHP. Počas kurzu si osvojíte základné prvky...

39.00 €(8 hodín)
online
PHP II. - pokročilý

PHP II. - pokročilý

V tomto kurze si osvojíte pokročilejšie techniky pri práci s PHP: predovšetkým prácu s cookies a sessions, databázou MySQL,...

59.00 €(8 hodín)
online
PHP III. - OOP, MVC

PHP III. - OOP, MVC

V tomto kurze si osvojíte používanie objektovo-orientovaných princípov pri programovaní dynamických stránok v PHP. V kontexte PHP si...

69.00 €(8 hodín)
online
MySQL I. - začiatočník

MySQL I. - začiatočník

Naučte sa pracovať s najrozšírenejším relačným databázovým systémom v oblasti webov - MySQL. Tento kurz poskytuje úvod do relačných...

49.00 €(8 hodín)
online
MySQL II. - pokročilý

MySQL II. - pokročilý

Počas tohto kurzu sa naučíte písať zložitejšie SQL dopyty s využitím spájania tabuliek, filtrovania, zoraďovania a zoskupovania...

59.00 €(8 hodín)
online
Ako sa naučiť Drupal I: Vlastná pekná a jednoduchá stránka bez programovania

Ako sa naučiť Drupal I: Vlastná pekná a jednoduchá stránka bez programovania

Tento kurz je určený pre všetkých, ktorí si chcú pre svoju živnosť, malú alebo strednú firmu sami vytvoriť a spravovať internetovú...

49.00 €(8 hodín)
online
Ako sa naučiť Drupal II: Pokročilý web typu realitný portál bez programovania

Ako sa naučiť Drupal II: Pokročilý web typu realitný portál bez programovania

V 2. časti kurzu Ako sa naučiť Drupal si ukážeme ako vytvoriť pokročilý, rozsiahly web – realitný portál. Naučíme sa ako vytvoriť...

49.00 €(8 hodín)
online
Java I. - začiatočník

Java I. - začiatočník

Tento kurz je ideálnym začiatkom pre všetkých, ktorí by sa chceli naučiť programovať v jednom z najmodernejších a najžiadanejších...

49.00 €(10 hodín)
online
UML I. - začiatočník

UML I. - začiatočník

Tento kurz je ideálnym základom pre začínajúcich softvérových inžinierov a architektov. Modelovací jazyk UML predstavuje...

39.00 €(8 hodín)
online
UML II. - pokročilý

UML II. - pokročilý

Kurz UML II. - Pokročilé modelovanie, architektúra a návrh softvérových systémov je ideálnym kurzom pre každého softvérového inžiniera...

49.00 €(12 hodín)
online
Základy bezpečnosti v počítačových sieťach

Základy bezpečnosti v počítačových sieťach

Počas kurzu spoznáte základné mechanizmy pre zabezpečenie komunikácie v počítačovej sieti. Po úvode do kryptografie a infraštruktúry...

59.00 €(8 hodín)
online
PHP - bezpečnosť webových aplikácií

PHP - bezpečnosť webových aplikácií

Kurz je určený webovým vývojárom (nielen v jazyku PHP), ktorí sa chcú naučiť vyvíjať svoje aplikácie tak, aby dali hackerom minimálny...

59.00 €(8 hodín)
online
Práca s verziovacími nástrojmi SVN a GIT

Práca s verziovacími nástrojmi SVN a GIT

Verziovacie nástroje by mali byť súčasťou vývoja každej aplikácie, ktorá je väčšia ako niekoľko desiatok riadkov kódu. Tento kurz...

59.00 €(8 hodín)
online
© 2013 Smart Academy