O nás - Naša vízia

Naša vízia

Vzdelávacia inštitúcia Smart Academy vznikla s niekoľkými cieľmi:

Rozvoj IT sektoru v regiónoch

IT sektor je odvetvím, ktoré môže významne napomôcť k rozvoju zamestnanosti aj mimo hlavného mesta. Pracovať v oblasti IT je možné odkiaľkoľvek, pracovníkom postačí počítač a internetové pripojenie. Potrebné sú len dostatočné ľudské zdroje, teda dostatok vzdelaných uchádzačov na pracovnom trhu. Tomuto cieľu napomáhame tým spôsobom, že ponúkame prakticky orientované vzdelávanie v oblasti IT formou kurzov konaných v Banskej Bystrici, a to nielen počas pracovných dní a večer, ale aj počas víkendov. Pre záujemcov nachádzajúcich sa vo vačšej vzdialenosti od Banskej Bystrice ponúkame možnosť absolvovať vybrané kurzy online - formou webinárov.

Rozvoj online podnikania

Uvažujete nad vlastným podnikaním? Webstránka, či e-shop nemusí byť len vašim doplnkovým marketingovým nástrojom, ale i hlavným predmetom podnikania - a to nielen na Slovensku, ale i celosvetovo. Pri online podnikaní navyše nemusíte hľadieť na lokálne podmienky - váš online biznis môžebyť celosvetový, a pritom sa nemusíte pohnúť z vašej obývačky. Pre podporu online podnikania ponúkame množstvo kurzov zameraných na tvorbu webových projektov, ako i kurzy online marketingu.

Motivácia mladých ľudí k orientácii na IT

Odvetvie informačných technológií ešte stále zažíva mimoriadny boom a je nepochybne tým najperspektívnejším odvetvím z pohľadu dostupnosti voľných pracovných pozícií, ale i z pohľadu možností pre rozbiehanie vlastného podnikania. Radi by sme preto pomohli maldým ľuďom praktickými kurzmi, ktoré môžu doplniť ich vzdelanie, alebo ich môžu motivovať k hlbšiemu štúdiu IT. Pre mladých ľudí ponúkame napríklad i prípravné kurzy pre štúdium IT na vysokej škole.

Zlepšovanie počítačovej gramotnosti

Informačné technológie sa dostali do všetkých pracovných odvetví a sú súčasťou takmer každého povolania. Bohužiaľ, množstvo našich obyvateľov stále nie je na ich produktívne používanie pripravených. Smart Academy preto ponúka kuzy určené i bežným obyvateľom, napríklad kurzy pre zvládnutie nástrojov balíka MS Office.

© 2013 Smart Academy